Local Scenario Toolchain Steps Next step

Innehållsförteckning

Introduktion

Detta är det första steget i analysen på lokal och kommunal nivå.

Figur: Stegen för att analysera potentialen för överskott av värme och förnybar energi markeras i verktygskedjan ovan.

To Top

Analys av potential för övervärme och förnybar energi i de identifierade regionerna med potentiellt intresse för fjärrvärme

I detta steg kan potentialen för övervärme och förnybar energi i de regioner som har identifierats som potentiellt intressanta områden för fjärrvärme analyseras. Dessa data tillsammans med data om värmebehov och värmebehovstäthet i de regioner som samlats in i föregående steg kan sedan användas för att karakterisera representativa fjärrvärmeområden för ytterligare analyssteg. Följande lista ger en översikt över de värmekällor som bör beaktas och länkar till standarddata för respektive energikälla, som finns i Hotmaps-databasen:

Följande bild visar denna procedur grafiskt och visar de olika datakällor och beräkningsmoduler som kan användas.

Figur: Identifiering av olika representativa, typiska fall för fjärrvärme (steg 1).

To Top

Hur man citerar

Marcus Hummel, Giulia Conforto, i Hotmaps-Wiki, Riktlinjer för användning av Hotmaps-verktygslådan för analyser på lokal nivå (augusti 2020)

To Top

Författare och granskare

Denna sida skrevs av Marcus Hummel och Giulia Conforto ( e-think ).

☑ Denna sida granskades av Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

To Top

Licens

Copyright © 2016-2020: Marcus Hummel, Giulia Conforto

Creative Commons Attribution 4.0 internationell licens

Detta arbete är licensierat under en Creative Commons CC BY 4.0 International License.

SPDX-licensidentifierare: CC-BY-4.0

Licenstext: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Bekräftelse

Vi vill förmedla vår djupaste uppskattning till Horizon 2020 Hotmaps-projektet (bidragsavtal nummer 723677), som gav finansieringen för att genomföra den nuvarande utredningen.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian*

* machine translated