Scenario Toolchain Steps Previous step Next step

Kazalo

Uvod

To je peti korak analize na lokalni in občinski ravni.

Slika: Koraki za izračun stroškov oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje so poudarjeni v orodni verigi zgoraj

To Top

Ocena stroškov za odvečno toploto do območij daljinskega ogrevanja

Za oceno stroškov prenosa presežne toplote iz potencialnih virov izven območij daljinskega ogrevanja na potencialna območja daljinskega ogrevanja je mogoče uporabiti CM - presežni potencial prenosa toplote . Modul prinaša izravnane stroške presežne toplote, ki se prenaša v omrežje daljinskega ogrevanja [EUR / MWh]. To lahko nadalje uporabimo v naslednjem koraku izračuna stroškov oskrbe s toploto pri daljinskem ogrevanju.

To Top

Razvoj prihodnjih profilov toplotne obremenitve

Prenova stavb vodi do zmanjšanja potrebe po energiji za ogrevanje prostorov. To vpliva tudi na profile obremenitve potrebe po toploti v sistemih daljinskega ogrevanja: največje potrebe pozimi se zmanjšajo, ure polne obremenitve pa povečajo zaradi večjih deležev proizvodnje tople vode v celotni potrebi po toploti. S profili CM - Toplotna obremenitev je mogoče razviti prihodnje profile toplotne obremenitve glede na različne stopnje prihranka toplote. To lahko storite na podlagi profilov nalaganja v bazi podatkov Hotmaps (privzeti profili za vse regije NUTS2 v Evropi) ali na podlagi lastnih profilov, naloženih v orodjarno. Nastali profili obremenitve se nato uporabijo v naslednjem koraku, izračunu stroškov in emisiji oskrbe s toploto v daljinskem ogrevanju z odpremnim modulom.

To Top

Izračun stroškov in emisij oskrbe s toploto pri daljinskem ogrevanju

Stroški in emisije oskrbe s toploto v sistemu daljinskega ogrevanja so odvisni od medsebojnega delovanja različnih nameščenih oskrbnih zmogljivosti. Zato je zanimiva najcenejša kombinacija zmogljivosti in njihovega delovanja skozi čas. Za analizo tako imenovane urne odpreme različnih kombinacij dobavnih tehnologij in vpliva na skupne stroške in emisije oskrbe s toploto pri daljinskem ogrevanju lahko uporabimo CM - Daljinsko odvajanje oskrbe. Z modulom je mogoče izračunati več scenarijev z naslednjimi kombinacijami vhodnih podatkov, da dobimo stroške in koristi:

 • Kombinacije različnih tehnologij v portfelju dobav:
  • Presežek toplote iz industrije (s toplotno črpalko ali brez)
  • Sežiganje odpadkov
  • Visoko učinkovita soproizvodnja
  • Sončna toplota
  • Geotermalna
  • Biomasa
  • Toplotne črpalke z različnimi viri toplote, kot npr
   • čistilne naprave
   • rečna voda
   • presežek toplote iz podatkovnih centrov
 • Cenovni scenariji:
  • za cene različnih nosilcev energije
  • za cene emisije CO2

Izračuni se lahko uporabljajo za ugotavljanje koristnih portfeljev oskrbe v različnih reprezentativnih mestih / območjih in njihove občutljivosti na pomembne vplivne parametre, kot so nosilci energije in cene CO2 ali obrestne mere in čas amortizacije.

Rezultati tega koraka so stroški oskrbe s toploto sistema daljinskega ogrevanja [EUR / MWh] v vsakem od reprezentativnih mest / območij in s tem povezane emisije CO2 [kt / leto]. Ti rezultati bodo nato uporabljeni v celotni oceni scenarija v 6. koraku .

Naslednja slika prikazuje splošni pristop.

Slika: Splošni pristop k izračunu oskrbe s toploto za stroške daljinskega ogrevanja

To Top

Kako citirati

Marcus Hummel, Giulia Conforto, v Hotmaps-Wiki, Smernice za uporabo orodjarne Hotmaps za analize na lokalni ravni (avgust 2020)

To Top

Avtorji in recenzenti

To stran sta napisala Marcus Hummel in Giulia Conforto ( e-think ).

☑ To stran je pregledal Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

To Top

Licenca

Avtorske pravice © 2016-2020: Marcus Hummel, Giulia Conforto

Creative Commons Attribution 4.0 International License

To delo je licencirano pod licenco Creative Commons CC BY 4.0 International.

Identifikator licence SPDX: CC-BY-4.0

Besedilo licence: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Zahvala

Najgloblje zahvaljujemo projektu Horizon 2020 Hotmaps (sporazum o dodelitvi sredstev št. 723677), ki je zagotovil sredstva za izvedbo te preiskave.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Swedish*

* machine translated