Scenario Toolchain Steps Previous step Next step

Inhoudsopgave

Invoering

Dit is de derde stap van de analyse op lokaal en gemeentelijk niveau.

Figuur: De stappen om de kosten van de decentrale levering van warmte te berekenen, worden uitgelicht in de Toolchain hierboven.

To Top

Berekening kosten decentrale warmtevoorziening

In de derde stap worden de kosten en emissies van warmtevoorziening via decentrale technieken berekend. Deze berekening moet worden uitgevoerd voor verschillende representatieve gebouwen in het land / de regio van interesse. Terwijl voor stadsverwarming representatieve steden / gebieden zijn ontwikkeld in stap 1 van de aanpak, zijn de gegevens over typische gebouwen in elke EU-lidstaat te vinden in de standaarddatabase van Hotmaps. Ook zijn voor veel EU-landen gedetailleerde gebouwtypologieën (bouwarchetypen) met gegevens over de warmtevraag voor en na renovatie te vinden in statistieken en literatuur.

De CM - Decentrale warmtevoorziening kan worden gebruikt om de kosten en emissies van warmtevoorziening via verschillende decentrale technologieën te berekenen. De module gebruikt zowel gegevens over warmtevraag als gegevens over kosten van technologieën en prijzen voor energiedragers om de genivelleerde kosten van warmtevoorziening [EUR / MWh] voor de verschillende technologieën in de verschillende typische gebouwen en renovatietoestanden te berekenen. De volgende afbeelding laat deze procedure grafisch zien en toont de verschillende databronnen die aan de CM - Decentrale warmtevoorziening worden geleverd .

Figuur: Berekening decentrale warmtevoorziening

De berekeningen kunnen worden gebruikt om de kosten en baten van verschillende leveringstechnieken in verschillende representatieve gebouwen en hun gevoeligheid voor belangrijke beïnvloedende parameters zoals energiedrager en CO2-prijzen of rente en afschrijvingstijd in kaart te brengen.

De uitkomsten van deze stap zijn de kosten van warmtevoorziening via decentrale technologieën in [EUR / MWh] in elk van de representatieve gebouwen en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot [kt / jr]. Deze resultaten zullen vervolgens worden gebruikt in de algehele scenariobeoordeling in stap 6 .

To Top

Hoe te citeren

Marcus Hummel, Giulia Conforto, in Hotmaps-Wiki, Richtlijnen voor het gebruik van de Hotmaps-toolbox voor analyses op lokaal niveau (augustus 2020)

To Top

Auteurs en recensenten

Deze pagina is geschreven door Marcus Hummel en Giulia Conforto ( e-think ).

☑ Deze pagina is beoordeeld door Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

To Top

Licentie

Auteursrecht © 2016-2020: Marcus Hummel, Giulia Conforto

Creative Commons Attribution 4.0 Internationale licentie

Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons CC BY 4.0 internationale licentie.

SPDX-licentie-ID: CC-BY-4.0

Licentie-tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Erkenning

We willen onze diepste waardering uitspreken voor het Horizon 2020 Hotmaps-project (subsidieovereenkomst nummer 723677), dat de financiering heeft verstrekt om het huidige onderzoek uit te voeren.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated