Tartalomjegyzék

Egy pillantással

Ez a modul kiszámítja a potenciális távfűtési területeken kívül elhelyezkedő potenciális felesleges hőforrásokból a távfűtési területre történő hőátadás áramlását és költségeit. A bemenetek a hőfelesleg és a távfűtési igény óránkénti terhelési profiljai, a felesleges hőforrás és a potenciális távfűtési rendszer helye, a hőcserélők és távvezetékek beruházási költségei, valamint a távolság és az átviteli költségek küszöbértékei.

To Top

Bevezetés

A "Túlzott hőtranszport-potenciál" számítási modul segít a felhasználónak abban, hogy azonosítsa a távhőhálózatok felesleges hőintegrációs lehetőségeit. A lehetőségek a CM - távfűtési potenciálon alapulnak. Ez a CM azonosítja azokat a területeket, ahol a távfűtési hálózatok kedvező feltételekkel rendelkeznek, és megmutatja, hogy ezeken a területeken mekkora hőt fedezhetne az ipari többlethő. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ebben a régióban már létezik távfűtési hálózat.

A következő adatokat és módszereket kombináljuk az előző feladathoz.

Adat:

 • A távfűtési hálózatok számára kedvező feltételekkel rendelkező közeli területek fűtési igényei, amelyek óránként feloldódnak (a CM-től - távfűtési potenciál ).

 • Adatok a térségben működő ipari vállalatok hőmennyiségeiről, amelyeket szintén óránként oldunk meg (az ipari adatbankból).

 • Feltételezések a hőcserélők, a szivattyúk és a csővezetékek költségeiről, valamint a távfűtési csővezetékek hőveszteségeiről.

Módszer (egyszerűsítve):

 • A csővezeték-tervezés kidolgozott heurisztika alapján, amely a tervezés problémáját képviseli, mint hálózati áramlási problémát.

A módszer célja, hogy a lehető legnagyobb hőáramot képviselje, nem túl sok és így túl hosszú csővezetékkel a lehetséges távfűtési felhasználók felé, maximális áramlási sebességű hálózatok létrehozásával. A végső hálózatban azonban nem veszik figyelembe a különösen nem hatékony szállítóvezetékeket (alacsony hőáramokkal és így magas fajlagos hőszállítási költségekkel). Az egyes szállítási vonalak gazdasági hatékonyságának küszöbét a felhasználó határozhatja meg (vö. Távvezeték küszöbértéke).

A megközelítés alapvető háttere a következő: ha csak néhány túlhőforrás van, akkor a forrásokonkénti egyetlen vezetéket mindig figyelembe lehetne venni a hőnek a távfűtés szempontjából kedvező feltételekkel történő közeli területre történő szállításához. Ha azonban több felesleges hőforrás áramlik ugyanarra a területre, akkor lenne értelme a hőt összegyűjteni és egy nagyobb közös csővezetékben a területre szállítani. A forrásonként egy csővel történő megközelítés általában túlbecsüli a csővezetékek erőfeszítéseit.

A fentiek ellensúlyozása érdekében a csővezeték tervezésének problémáját közelítettük egy hálózati áramlási probléma feltételezésével. Heurisztikus módszert alkalmaznak a probléma megoldására, amelynek során a felesleges hő összevonható és szállítható a lehetséges felhasználókhoz. A megoldás konkrét módszertani tervezését a minimális spanfa megközelítésével a megfelelő módszertani rész ismerteti. Az előző összefüggésben meghatározott csővezeték-tervezés tehát nem képvisel részletes tervet vagy valós útvonal-útmutatást, hanem csak a felesleges hőmennyiségek elosztási költségeinek közelítésére szolgál a közeli területeken, a távfűtési hálózatok számára kedvező feltételekkel. (lásd CM - távfűtési potenciál , kulcsszóval összefüggő területek). A költségek közelítése tehát a teljes hálózatra vonatkozik.

Az eredményeket ezután először a következőképpen kell értelmezni: ha a rögzített felesleges hőmennyiségeket együtt szállítanánk a megjelölt közeli területekre, akkor a hőelosztási költségek az eszköz által jelzett nagyságrendben lehetnek (vö. hőellátás). Általános szabály, hogy a teljes hálózat értékei jó kiindulási mutatók az egyes csővezetékeknél is. Az eredmények célja tehát, hogy a projekt fejlesztőjének vagy tervezőjének nagyságrenddel rendelkezzen a lehetséges terjesztési költségekről.

To Top

Bemenetek és kimenetek

Beviteli rétegek és paraméterek

Eszköztár biztosítja

 • Távfűtési területek (egyelőre közvetlenül a távfűtési potenciál biztosítja CM)

 • Ipari adatbázis (alapértelmezés szerint az eszköztár biztosítja)

 • Terhelési profilok az ipar számára

 • A lakossági fűtés és a használati melegvíz terhelési profiljai

A felhasználó biztosítja

 • Min. hektáronkénti hőigény

  Lásd CM - távfűtési potenciál .

 • Min. hőigény egy melegfűtésű területen

  Lásd CM - távfűtési potenciál .

 • A berendezések élettartama években

  A hő szintezett költségei erre az időszakra vonatkoznak.

 • Diszkontráta% -ban

  A hálózat kiépítéséhez szükséges hitel kamatlába.

 • Költségtényező

  A hálózati költségek kiigazításának tényezője, ha az alapértelmezett értékek nem pontosan reprezentálják a költségeket. A hálózathoz szükséges beruházásokat ezzel a tényezővel szorozzuk meg. Az alapértelmezett költségek a Költségszámítás részben találhatók.

 • Működési költségek% -ban

  A hálózat üzemeltetési költségei évente. A hálózathoz szükséges beruházások százalékában.

 • A távvezetékek küszöbértéke ct / kWh-ban

  Az egyes távvezetékek maximális szintezett hőköltsége. Ez a paraméter használható az egész hálózat szintezett hőköltségének szabályozására. Az alacsonyabb érték megegyezik az alacsonyabb szintezett hőköltséggel, ugyanakkor csökkenti a felhasznált hőmennyiséget és fordítva.

Teljesítményparaméterek

 • Időfelbontás

  Beállítja az egész évre vonatkozó hálózati áramlási számítások közötti intervallumot. A következő értékek egyike lehet: (óra, nap, hét, hónap, év)

To Top

Kimenet

Rétegek

 • Távvezetékek

  Alakformátum, amely bemutatja a javasolt távvezetékeket, azok hőmérsékletével, éves hőáramával és költségeivel. Részletek itt találhatók.

Mutatók

 • Teljes hőfelesleg a kiválasztott területen GWh-ban

  Az ipari üzemek rendelkezésre álló összes hőfeleslege a kiválasztott területen és közelségében.

 • GWh-ban bekötött felesleges hő

  A hálózathoz csatlakoztatott ipari üzemek összes rendelkezésre álló hőfeleslege.

 • GWh-ban felhasznált felesleges hő

  A DH-hoz felhasznált tényleges hőfelesleg.

 • A hálózathoz szükséges beruházások euróban

  A hálózat kiépítéséhez beruházásra van szükség.

 • A hálózat éves költségei euróban / évben

  A hálózat járadékának és üzemeltetési költségeinek évenkénti költségei.

 • A hőellátás szintezett költségei ct / kWh-ban

  a teljes hálózat hőköltségének szintje.

Grafika

 • DH potenciál és felesleges hő

  A DH-potenciál, a teljes hőfelesleg, az összekapcsolt többlethő és az elhasznált hőmennyiség ábrája. Részletek itt találhatók .

 • A felesleges felhasznált hő és beruházások szükségesek

  Grafikus ábra, amely a hálózathoz szükséges beruházáshoz leadott éves hőfelesleget mutatja. Részletek itt találhatók .

 • Terhelési görbék

  A havi hőigény és a többlet grafikonja. Részletek itt találhatók .

 • Terhelési görbék

  Az átlagos napi hőigény és a felesleg grafikonja. Részletek itt találhatók .

Példák rétegre

Távvezetékek

Példa az eszköztárban megjelenített távvezetékre

A távvezetékre kattintva további információk jelennek meg.

Példák a grafikára

DH potenciál és felesleges hő

Ez a grafika összehasonlítja a DH potenciált, a teljes felesleges hőt, az összekapcsolt felesleges hőt és a felhasznált felesleges hőt.

További információ az éves hőigényről és a melegvíz-potenciálról itt található . A felesleges hő a felesleges hőt és a felhasznált felesleges hőt megegyezik az azonos nevű mutatóikkal, az Input and Output részben.

Terhelési görbék

Ez a grafikon a hálózaton keresztüli teljes áramlást mutatja az év során. Az alsó grafikon az átlagos napot ábrázolja.

Az x tengely az időt és az y tengely teljesítményét jelenti. A kék görbék a DH területek hőigényét, a vörös pedig a rendelkezésre álló hőfelesleget képviselik. Mindkét görbe metszéspontja a tényleges teljes hőáramot képviseli. A felső grafikon az év folyamata, az alsó pedig az átlagos nap folyamata. Ne feledje, hogy az időfelbontást legalább "hónap" -ra kell állítani a felső és az "óra" értéket, hogy az alsó grafika reprezentatív legyen.

To Top

Módszer

Áttekintés

A felesleges hőmodul legfontosabb eleme az alkalmazott forrás-mosogató modell. Megépíti a minimális hosszúságú átviteli hálózatot, és kiszámítja az áramlást az év minden órájára a NUTS 2 felbontású lakossági fűtési terhelési profilok és az NUTS 0 felbontású ipari terhelési profilok alapján. Az egész évre jellemző átlagos áramlási csúcsértékek alapján kiszámítható a forrás- és a mosogatóoldali minden távvezeték és hőcserélő költsége.

To Top

Részletek

Források modellezése

A NUTS 0 azonosító és az ipari szektor alapján minden forráshoz hozzáadunk egy évenkénti, óránként megoldott terhelési profilt.

Mosogatók modellezése

A távfűtési potenciál számítási modulja alapján egyenlő távolságra jönnek létre a belépési pontok a koherens területeken. A belépési pontok NUTS 2 azonosítójától függően terhelési profilt rendelnek hozzá.

Fix sugár keresés

Egy előre beállított sugarú körzetben ellenőrizzük, hogy mely források vannak egymás tartományában, melyek a süllyesztők egymás között és melyek a források tartományában. Ezt ábrázolhatjuk egy olyan gráffal, amelynek forrásai és süllyedései képezik a csúcsokat és a tartomány csúcsait egy él kapcsolja össze.

Csökkentés a minimális hosszúságú hálózatra

A minimális átívelő fát kiszámítják az élek és súlyok távolságával. Ennek eredményeként a grafikon megtartja kapcsolatait, miközben minimális teljes élhosszúsággal rendelkezik. Vegye figyelembe, hogy a koherens területek belépési pontjai ingyen vannak összekötve, mivel saját terjesztési hálózatot alkotnak.

Áramlási számítás

A forrásoktól a mosogatókig terjedő maximális áramlást az év minden órájára kiszámítják.

Költség meghatározása

Az év 3 órára átlagolt csúcsárama meghatározza a távvezetékek és a hőcserélők szükséges kapacitását. A távvezetékek költségei a hosszúságtól és a teljesítménytől függenek, míg a hőcserélők költségeit csak a kapacitás befolyásolja. A forrás oldalon feltételezzük a levegő-folyadék hőcserélőt integrált szivattyúval a távvezeték számára, a mosogató oldalán pedig a folyadék-folyadék hőcserélőt feltételezzük.

A hálózat variációja

Mivel minden távvezeték költsége és áramlása ismert, a legnagyobb költség / áram arányú vezetékek eltávolíthatók, és az áramlás újraszámítható, amíg el nem érik a kívánt áramenkénti költséget.

To Top

Végrehajtás

Fix sugár keresés

Két pont közötti távolság kiszámításához a loxodrom hosszúságának kis szög-közelítését alkalmazzuk. Noha az ortodrom távolság pontosan megvalósul, a megnövekedett pontosságnak nincs valódi haszna a többnyire 20 km-nél alacsonyabb kis távolságok és a tényleges távvezeték hosszának bizonytalansága miatt sok tényező, például a topológia miatt. Ha két pont a sugár tartományában van, akkor egy szomszédsági listában tárolódik. Az ilyen szomszédsági listák létrehozása a források és a források, a süllyedők és a süllyedők, valamint a források és a süllyedők között történik. A szétválasztás oka abban rejlik, hogy rugalmasan hozzá lehet adni bizonyos hőmérsékleti követelményeket a forrásokhoz vagy a mosogatókhoz.


Példa fix sugarú keresésre. A piros csúcsok a forrásokat képviselik, a kékek pedig elsüllyednek. A számok a pontok közötti távolságot jelentik. A rajz nem méretarányos.

NetworkGraph osztály

Az igraph könyvtár alapján egy NetworkGraph osztály valósul meg a számítási modulhoz szükséges összes funkcióval. Míg az igraph dokumentálása gyengén dokumentált, sokkal jobb teljesítményt nyújt, mint a tiszta python modulok, mint a NetworkX, és a Linuxon túli szélesebb platformtámogatás, ellentétben a grafikon-eszközzel. A NetworkGraph osztály csak egy hálózatot ír le a felszínen, de 3 különböző grafikont tartalmaz. Először is, a gráf, amely leírja a hálózatot, ahogyan azt a három szomszédsági lista meghatározza. Másodszor, a megfelelõségi grafikon belsõ módon összeköti az azonos koherens terület süllyedõit, és a maximális áramlási számításhoz használt maximális áramlási grafikont viseli.

Grafikon

Csak a valós forrásokat tartalmazza és csúcsokként süllyed.


Példa egy grafikonra. A piros csúcsok a forrásokat képviselik, a kékek pedig elsüllyednek.
Levelezési grafikon

Minden mosogatónak szüksége van egy levelezési azonosítóra, amely jelzi, ha belső kapcsolattal rendelkezik egy már létező hálózat, mint a koherens területeken. Az azonos levelezési azonosítóval rendelkező mosogatók nulla súlyú élekkel rendelkező új csúcshoz kapcsolódnak. Ez döntő fontosságú egy minimális átfedő fa kiszámításához, és ezért használja a megfelelőségi grafikont. Ezt a funkciót a források esetében is megvalósítják, de nem használják.


Példa egy megfelelési grafikonra. A piros csúcsok a forrásokat képviselik, a kékek pedig elsüllyednek. A jobb oldali három mosogató egy további nagyobb csúccsal van összefüggésben

Maximális áramlási grafikon

Mivel az igraph nem támogat több forrást, és maximális áramlási függvényében süllyed, szükség van egy kiegészítő grafikonra. Végtelen forrást és süllyedési csúcsot mutat be. Minden valós forrás a végtelen forráshoz kapcsolódik, és minden valós mosogató egy él által csatlakozik a végtelen mosogatóhoz. Ne feledje, hogy ha a mosogató kapcsolódik egy levelezési csúcshoz, akkor ez a csúcs kapcsolódik, nem pedig maga a mosogató.


Példa egy maximális áramlási grafikonra.

Minimális átfogó fa számítás

A megfelelőségi grafikon alapján kiszámítják a minimális átfogó fát. A koherens mosogatókat összekötő élek súlya mindig 0, így mindig a minimális átfogó fa részei maradnak.


Példa egy megfeleltetési grafikonra, amelyen minden él súlya és minimális átfogó fája látható.

Maximális áramlási számítás

A valódi forrásokat összekötő éleken vagy a végtelen forrásokhoz vagy süllyesztőkhöz csatlakozó széleken átáramló áramlás az egyes források vagy mosogatók valós kapacitására korlátozódik. Számszerű okokból a kapacitásokat normalizálják úgy, hogy a legnagyobb kapacitás 1 legyen. A levelezési grafikonban szereplő élek részhalmazán átáramló áram 1000-re korlátozódik, amelynek minden intenzív és célból korlátlan áramlást kell kínálnia. Ezután kiszámítják a végtelen forrásból a végtelen mosogatóba áramló maximális áramlást, és az áramlás átméretezik eredeti méretére. Mivel a koherens mosogatók nem közvetlenül kapcsolódnak a végtelen süllyedési csúcshoz, hanem a megfeleltetési csúcshoz, az átáramlás az összes koherens süllyedés összegére korlátozódik.


Példa a maximális áramlási grafikonra, valamint az egyes források és mosogatók kapacitására. A jobb oldali grafikon az egyes éleken megengedett legnagyobb áramlást mutatja a normalizálás után. Vegye figyelembe, hogy a végtelen szimbólummal ellátott éleken átengedett maximális áramlás a megvalósításban valójában 1000-re korlátozódik.

Az igraph maximum flow függvény megvalósítása a Push-relabel algoritmust használja. Ez a fajta algoritmus nem költség-érzékeny, és nem mindig találja meg a legrövidebb utat az áramlás irányításához. Költségérzékeny algoritmus nem áll rendelkezésre az igraphban, és a teljesítmény valószínűleg alacsony lesz ahhoz, hogy képes legyen megoldani az óránkénti áramlást egész évben. De az előzetes minimális fára történő csökkentés miatt az esetek, amikor nem ideális megoldást választanak, nagyon korlátozottak és valószínűtlenek. A Push-relabel algoritmus arra is hajlamos, hogy az áramlást a legkevesebb élen vezesse át. Úgy tűnik, hogy az igraph megvalósítás meghatározó az áramlás felosztási sorrendjében, ha a grafikonok legalább automorfizmusok, ami fontos az óránkénti áramlás kiszámításához, mivel az élek közötti mesterségesen bevezetett áramlási oszcilláció nem kívánatos.


A maximális áramlási algoritmus által kiszámított áramlás és az eredeti méretre történő átméretezés.

Hőforrások

A hőforrások az ipari adatbázisból származnak . Felesleges hő, Nuts0 ID és ipari szektor alapján az év minden órájára kiterjedő terhelési profil készül minden telephelyre. Tervezik a helyek egyedi hozzáadását.

Hűtőbordák

A hűtőbordák összefüggő, ismert hőigényű területeken alapulnak. A koherens területek maszkot képeznek egy rács számára, amelyen egyenlő távolságra lévő pontok helyezkednek el belépési pontként. A kiválasztott NUTS 2 azonosítótól függően egy lakossági fűtési profil van hozzárendelve a mosogatókhoz. Tervezik a belépési pontok és mosogatók egyedi hozzáadását.


Példa egy összefüggő területre és annak létrehozott belépési pontjaira.

Profilok betöltése

Az említett terhelési profilok 8760 pontból állnak, amelyek a 365 nap minden órájának terhelését jelentik. További információ a terhelési profilokról itt található.

A költségek kiszámítása

Mivel a távfűtési rendszerek nagy hőkapacitással rendelkeznek, az áramlás csúcsa nem jelenti azt, hogy a távvezetékeknek ezt a rövid hőcsúcsot azonnal át kell adniuk. Ezért az átviteli vezetékek és a hőcserélők szükséges kapacitásait az átlagolt csúcsterhelés határozza meg. Pontosabban, a numpy konvolúciós függvényt használjuk az elmúlt három óra áramlásának átlagolására állandó funkcióval történő konvolúcióval. Ettől az értéktől függően a következő táblázatból választunk egy távvezetéket.

A felhasznált távvezetékek fajlagos költségei

| Teljesítmény MW-ban | Költség € / m | Hőmérséklet ° C-ban | | ------------- |: -------------: | -----: | | 0,2 | 195 | <150 | | 0,3 | 206. | <150 | | 0,6 | 220 | <150 | | 1.2 240 | <150 | | 1,9 | 261 | <150 | | 3.6 | 288 | <150 | | 6.1 | 323 | <150 | | 9.8 | 357 | <150 | | 20. | 426 | <150 | | 45 | 564 | <150 | | 75 | 701 | <150 | | 125 | 839 | <150 | | 190 | 976 | <150 | | > 190 | 976 | <150 |

A forrásoldali hőcserélő költségeit, amelyet feltételezzük levegőtől folyadékig, kiszámítják

C HS forrás (en-P) = P csúcs * 15 000 € / MW.

A folyadék-folyadék hőcserélő költségeit a mosogató oldalán a

C HSink (en-P) = P csúcs * 265.000 € / MW, ha P csúcs <1MW vagy

C HSink (en-P) = P csúcs * 100 000 € / MW egyéb.

A távvezetékek eltávolítása

A távvezetékek költség-áramlás küszöbértékével eltávolíthatók, ha túllépik az áramlás-költség arány javítását. Az élek eltávolítása után az áramlást át kell számolni, mivel a grafikonon az áramlás folytonossága már nem garantált. A költség / áram arány most más éleknél is növekedhet, ezért ezt a folyamatot addig ismételjük, amíg az összes áramlás összege már nem változik.

A teljes rutin leírása

Először a hőforrásokat és a mosogatókat terhelik terhelési profiljukkal. Ezután a rögzített sugár keresést hajtják végre, és a Hálózat inicializálódik. Ezt követően a hálózat a minimális fára csökken, és a maximális áramlást kiszámítják az év minden órájára. Az áramlás alapján kiszámítják minden hőcserélő, szivattyú és távvezeték költségeit. Ha meghatároznak egy küszöbköltség / áramlás arányt, akkor végrehajtják a távvezeték eltávolítását. Végül a hálózat teljes költségét és teljes áramlását, valamint a hálózat elrendezését adja vissza.

To Top

A számítási modul GitHub-tárháza

Itt kapja meg ennek a számítási modulnak az élvonalbeli fejlesztését.

To Top

Gyors indítás

A jelen CM - TÚL HŐSZÁLLÍTÁSI POTENCIÁL célja, hogy segítse a felhasználót a távhőhálózatok felesleges hőintegrációs lehetőségeinek azonosításában. Bár számos elemzési funkciót adnak meg annak érdekében, hogy ne korlátozzák a felhasználót, kifejezetten ki kell emelni, hogy ez nem részletes műszaki tervezés. A lehetőségek a CM - távfűtési potenciálon alapulnak. Ez a CM a távfűtési hálózatok számára kedvező feltételekkel rendelkező területeket azonosítja. Így megmutatja, hogy ezeken a területeken mennyi hőt tudna fedezni az ipari többlethő. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ebben a régióban már létezik távfűtési hálózat. Az eszköz alkalmazásorientált használata a gyakorlók számára ezért a következőképpen nézhet ki:

 • Szükség esetén adja hozzá saját adatait a többlet hőtermelő vállalatokról a régióban a hozzáadandó CM üzem mellett .

 • Kapcsolja be az "Ipari telephelyek hőhőmérsékletét"

 • Végezze el a CM - TÚL HŐSZÁLLÍTÁSI POTENCIÁLT.

 • Az érték

Ez a grafika összehasonlítja a DH potenciált, a teljes felesleges hőt, az összekapcsolt felesleges hőt és a felhasznált felesleges hőt.

Ez a grafika azt mutatja, hogy a vizsgált területen mennyi hőt fedhetett a felesleges hő.

 • Érték
Mutatók Szükséges beruházások, éves költségek és szintezett hőköltség

Ez a grafikon az egész hálózat sajátos hőtermelési költségeit mutatja. Megjegyzés: a megjelenített költségeket egyszerűsített megközelítéssel becsülték meg. Ezek a költségek nem vonatkoznak az egyes csővezetékekre. A feltüntetett költségek azonban egyszerűsített kiindulási feltételezésként használhatók fel a felesleges hőnek egy esetlegesen közeli távfűtési hálózatba történő integrálásának szállítási költségeiként.

A fentiekből következően a következő munkahierarchiát lehetne használni:

 1. Ellenőrizze, hogy van-e távhőhálózat vagy tervezik-e a vizsgált régiót.

 2. A megjelenített csövek áramlásokat tartalmaznak. Itt láthatja, hogy a felesleges hőmennyiség mennyi kerül a megfelelő forrásokból. Az érintett vállalatokkal most kapcsolatba lehetett lépni. Valószínűleg először a nagy mennyiségű vállalatok.

A távvezeték és annak áramlása
 1. Ha a távfűtési hálózat üzemeltetője és a többlethő termelője érdekelt az együttműködésben, részletesebb megvalósíthatósági tanulmányok megrendelésére lehet szükség. A legjobb esetben a megjelenített adatok segítenek valós projektek elindításában.

To Top

Hibaelhárítás

A CM nem fejeződik be

 • Csökkentse a térbeli felbontást
 • Csökkentse az idő felbontását
 • Válasszon kisebb területet
 • Futtassa újra később

A CM üzenet nélkül összeomlik

 • Futtassa újra később
 • Vegye fel a kapcsolatot a CM fejlesztõjével

Hiba: "Nincs DH terület kiválasztva."

Ellenőrizze a DH Potenciális CM-t a bemenetek adaptálásához, hogy létrejöjjön egy DH-terület.

Hiba: "A kiválasztott területen nincs ipari telephely."

Ellenőrizze az "ipari helyek" réteget a felhasználó kiválasztásában.

Hiba: "Nincs belépési pont a kiválasztott területen."

Ellenőrizze a figyelmeztetést .

Hiba: "Nincsenek ipari telephelyek a tartományban."

Válasszon egy nagyobb területet, ahol a Hotmaps eszköztárban elérhető alapértelmezett ipari adatkészlet alapján legalább egy ipari telephelyet talál.

Hiba: "Nem használt felesleges hőt."

Növelje a távvezeték küszöbét

Figyelem: "Nincsenek iparági profilok a ..."

Ellenőrizze a feltöltött ipari webhelyek országát és alszektorát.

Figyelmeztetés: "Nincs elérhető lakossági fűtési profil ..."

A CM-nek nincs hozzáférése az ezen a területen végrehajtandó lakossági fűtési profil adatokhoz.

To Top

Mintafutás

Mintafuttatás PL22-ben alapértelmezett paraméterekkel. A rétegek fülön ajánlott bekapcsolni a felesleges hőhelyeket.

Mintafuttatás a PL22-ben. A rózsaszínű területek a távfűtést jelentik. A narancssárga körözi a hőforrást, a narancssárga pedig a hálózat távvezetékeit vonja körbe.
Ez a grafikon a hálózaton keresztüli teljes áramlást mutatja az év során. Az alsó grafikon az átlagos napot ábrázolja. Mivel az alapértelmezett időfelbontás értéke "hét", ebben az esetben állandó.

To Top

Hogyan lehet idézni

Ali Aydemir és David Schilling, a Hotmaps Wikiben, CM A túlzott hőtranszport-potenciál (2020. szeptember)

To Top

Szerzők és lektorok

Ezt az oldalt Ali Aydemir és David Schilling ( Fraunhofer ISI ) írták.

☑ Ezt az oldalt Tobias Fleiter ( Fraunhofer ISI ) vizsgálta felül.

To Top

Engedély

Copyright © 2016-2020: Ali Aydemir és David Schilling

Creative Commons Attribution 4.0 nemzetközi licenc

Ez a munka a Creative Commons CC BY 4.0 nemzetközi licenc alatt van licencelve.

SPDX-licenc-azonosító: CC-BY-4.0

Licenc-szöveg: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Elismerés

Szeretnénk a legnagyobb elismerésünket kifejezni a Horizon 2020 Hotmaps projektnek (támogatási szerződés száma 723677), amely finanszírozást nyújtott a jelen vizsgálat elvégzéséhez.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated