Sisällysluettelo

Johdanto

Nämä ohjeet kuvaavat kuinka Hotmaps-työkalupakettia voidaan käyttää analysoimaan kustannuksia ja mahdollisuuksia tehokkaaseen ja uusiutuvaan lämmitykseen ja jäähdytykseen kansallisella tasolla. Opas on erityisesti suunnattu tulosten kehittämiseen energiatehokkuusdirektiivin (EED) 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kansallisen lämmitys- ja jäähdytyspotentiaalin kattavan arvioinnin mukaisesti, ja siinä otetaan huomioon komission suositus (EU ) 2019/1659 tästä menettelystä.

To Top

Osa I: Katsaus lämmitykseen ja jäähdytykseen

Hotmaps-tietojoukot ja työkalupakki tarjoavat kaksi erilaista syötettä tähän osaan: ensinnäkin Hotmaps-tietojoukot tarjoavat oletusdataa useille tiedoille, joita tarvitaan kattavan arvioinnin tämän osan I sisällyttämiseen. Toiseksi Hotmaps-työkalupakki on pohjimmiltaan kartoitustyökalu, joka sallii paitsi oletusdatan maantieteellisen edustamisen myös työkalupakissa; mutta myös käyttäjän ladatut tiedot työkaluruudun käyttötilille. Seuraavassa kuvataan erilaisia oletustietolomakkeita Hotmaps ja linkitämme kuvauksiin siitä, miten Hotmaps-työkalupakin lataustoimintoa käytetään.

Seuraavat liitteessä VIII olevan I osan kannalta merkitykselliset tiedot ovat saatavilla Hotmaps-tietokannassa:

To Top

Osa III: Lämmityksen ja jäähdytyksen hyötysuhteen taloudellisten mahdollisuuksien analyysi

Hotmaps-työkalupakki sisältää useita laskentamoduuleja (CM), joita voidaan käyttää lämmityksen ja jäähdytyksen taloudellisten mahdollisuuksien analysointiin. Seuraavassa kuvataan mahdollinen lähestymistapa tulosten tuottamiseksi kattavaa arviointia varten Hotmaps-työkalupakilla myös linkittämällä vastaaviin oletustietoihin ja laskentamoduuleihin.

Katsaus Hotmaps-lähestymistapaan

Lämmityksen ja jäähdytyksen taloudellisten mahdollisuuksien arvioimiseksi on tärkeää tehdä ero kaukolämmityksen mahdollisesti tuottamien alueiden ja alueiden välillä, joilla hajautettu toimitus on todennäköisesti taloudellisesti tehokkaampaa. Näin ollen Hotmaps-lähestymistapa perustuu vahvasti seuraaviin neljään vaiheeseen :

  1. Yksilöi tyypilliset kaukolämmön tyypilliset tapaukset tutkittavassa maassa / alueella;

  2. Analysoida kaukolämpöverkon rakentamista / laajentamista ja kaukolämmön toimitusta tunnistetuista edustavista tapauksista;

  3. Laske hajautetun lämmöntuotannon indikaattorit;

  4. Vertaa kaukolämmön ja hajautetun lämmöntuotannon skenaarioita ja herkkyyslaskelmia.

Seuraava kuva esittää tämän lähestymistavan graafisesti. Eri vaiheet selitetään yksityiskohtaisemmin näiden ohjeiden seuraavissa luvuissa.

Kuva: Hotmaps-lähestymistapa energiatehokkuuden taloudellisen potentiaalin analysointiin energiatehokkuusdirektiivin (EED) 14 artiklan mukaisesti

Kaikissa näissä vaiheissa tulisi ottaa huomioon erilaiset skenaariot ja herkkyydet :

  • Eri lämmönsäästötasot (toteutetaan vaiheissa 1, 2 ja 3)
  • Eri kaukolämmön osuus lämmöntuotannosta (toteutettu vaiheessa 2)
  • Erilaiset tulevat energian hinnat (toteutetaan vaiheissa 2 ja 3)
  • Eri poistoajat ja diskonttokorot (sosioekonomiset vs. yksityistaloudelliset laskelmat) (toteutetaan vaiheissa 2 ja 3)

Seuraavat tulosindikaattorit voidaan noutaa Hotmaps-laskentamoduuleista (CM):

To Top

Eri vaiheet

To Top

Kuinka lainata

Marcus Hummel, Giulia Conforto, Hotmaps-Wikissä, Ohjeet Hotmaps-työkalupakin käyttämiseen analyyseihin kansallisella tasolla (lokakuu 2020)

To Top

Kirjoittajat ja arvostelijat

Tämän sivun ovat kirjoittaneet Marcus Hummel ja Giulia Conforto ( e-think ).

☑ Tämän sivun tarkisti Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

To Top

Lisenssi

Tekijänoikeus © 2016-2020: Marcus Hummel, Giulia Conforto

Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons CC BY 4.0 -lisenssillä.

SPDX-lisenssitunniste: CC-BY-4.0

Lisenssiteksti: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Tunnustus

Haluamme välittää syvän arvostuksemme Horisontti 2020 Hotmaps -hankkeelle (avustussopimuksen numero 723677), joka tarjosi rahoitusta tämän tutkimuksen suorittamiseen.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated